Öğr. Gör. NURAN KOLTUK NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Öğr. Gör. NURAN KOLTUK

T: (0282) 250 0282250268

M nkoltuk@nku.edu.tr

W nkoltuk.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Fen - Edebiyat Fakültesi
Bölüm:
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TARİH BÖLÜMÜ
Öğrenim Yılları: 2012-
Tez: Osmanlı Hükümetlerinin Balkan Politikası (1908-1913)
Yüksek Lisans
Üniversite: İÜ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TARİH BÖLÜMÜ
Öğrenim Yılları: 2009
Tez:
Lisans
Üniversite: İÜ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TARİH BÖLÜMÜ
Öğrenim Yılları: 1987
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
Bulgarca:Başlangıç
İngilizce:Orta
Akademik Görevler
Öğr. Gör. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / TARİH BÖLÜMÜ / TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ ANABİLİM DALI
2010-
İdari Görevler
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Arşiv uzmanı DEVLET ARŞİVLERİ GNL. MD. OSMANLI ARŞİVİ DAİRE BAŞKANLIĞI 1987-2012
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı / Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. KOLTUK N., Kuva yı Milliye nin Gelirleri, Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları, cilt 12, ss. 49-81, 2015.
Özgün Makale SSCI
Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. KOLTUK N., Rodosto dan Süleymanpaşa ya Tekirdağ, Bölüm: Birinci Balkan Savaşı ve Tekirdağ´ın İşgali, Yayın Yeri: Kitabevi, Editör: Murat Yıldız, 2016.
Bilimsel Kitap
Yazılan ulusal kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. KÖSE R., KOLTUK N., Şahin E., Kılııç D. A., Dünden Bugüne Tarihi İstanbul Çarşıları, Yayın Yeri: TURİNG, Editör: M. Taner Koltuk, 2018.
Araştırma (Tez Hariç) Kitabı
2. KOLTUK N., Sağlamçubukçu S. A., Kılııç D. A., TOPAL M., Öztürk M., Osmanlı Belgelerinde Halep, Yayın Yeri: Türk Dünyası Belediyeler Birliği, Editör: M. Taner Koltuk, 2018.
Bilimsel Kitap
3. KOLTUK N., Osmanlı Belgelerinde Çorlu, Yayın Yeri: Çorlu Belediyesi Yayınları, Editör: Süreyya Atilla Sağlamçubukçu, 2017.
Bilimsel Kitap
4. KOLTUK N., Osmanlı Belgelerinde Çorlu, Nüfus Defterlerinde, Yayın Yeri: Çorlu Belediyesi Yayınları, Editör: Dündar Ali Kılıç, 2017.
Bilimsel Kitap
5. KOLTUK N., Osmanlı Belgelerinde Çorlu, Temettuat Defterlerine Göre, Yayın Yeri: Çorlu Belediyesi Yayınları, Editör: Ayşe Alev Direr Akhan, 2017.
Bilimsel Kitap
6. GÜNEŞ M., KOLTUK N., Osmanlı Belgelerinde Ankara Tarım ve Ticaret, Yayın Yeri: Seçil Ofset, 2016.
Bilimsel Kitap
7. YILDIZ M., KOLTUK N., XVII XX Yüzyıllarda Tekirdağ da Ekonomik Hayat, Yayın Yeri: Kitabevi, 2016.
Bilimsel Kitap
8. KOLTUK N., Batı Anadolu da Kuva yı Milliye nin Askeri ve Mali Kaynakları Mayıs 1919 Kasım 1920, Yayın Yeri: Kitabevi, 2015.
Bilimsel Kitap
9. KOLTUK N., Osmanlı Belgelerinde Balkan Savaşları I Balkan Wars in Ottoman Documents İstanbul 2013 632 s, Yayın Yeri: Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, 2013.
Bilimsel Kitap
10. KOLTUK N., Osmanlı Belgelerinde Balkan Savaşları II Balkan Wars in Ottoman Documents İstanbul 2013 728 s, Yayın Yeri: Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, 2013.
Bilimsel Kitap
11. KOLTUK N., Osmanlı Belgelerinde Mısır İstanbul 2012 s 518, Yayın Yeri: Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, 2012.
Bilimsel Kitap
12. KOLTUK N., Osmanlı Belgelerinde Nahçıvan İstanbul 2011 568 s, Yayın Yeri: Devlet Arşivleri Genel müdürlüğü, 2011.
Bilimsel Kitap
13. KOLTUK N., Osmanlı Belgelerinde Cezayir Ankara 2010 XXII 416 s, Yayın Yeri: Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, 2010.
Bilimsel Kitap
14. KOLTUK N., Belgelerle Osmanlı Türkistan ilişkileri XVI XX Yüzyıllar, Yayın Yeri: Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, 2004.
Bilimsel Kitap
15. KOLTUK N., Osmanlı Belgelerinde Ermeni-İngiliz İlişkileri (1845-1890), Yayın Yeri: Başbakanlık, 2004.
Bilimsel Kitap
16. KOLTUK N., Belgelerle Mustafa Kemal Atatürk 1916 1922, Yayın Yeri: Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, 2003.
Bilimsel Kitap
17. KOLTUK N., Osmanlı Belgelerine göre Ermeni Fransız İlişkileri II 1918 1919, Yayın Yeri: Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, 2002.
Bilimsel Kitap
18. KOLTUK N., Osmanlı Belgelerine Göre Osmanlı Fransız İlişkileri I 1879 1918, Yayın Yeri: Devlet Arşivleri Genel müdürlüğü, 2002.
Bilimsel Kitap
19. KOLTUK N., Ermeni Komiteleri, Yayın Yeri: Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, 2001.
Bilimsel Kitap
20. KOLTUK N., Ermeni Meselesinin Siyasi Tarihçesi 1877 1914, Yayın Yeri: Devlet Arşivleri Genel müdürlüğü, 2001.
Bilimsel Kitap
21. KOLTUK N., Belgelerle Arşivcilik Tarihimiz I II, Yayın Yeri: Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, 2000.
Bilimsel Kitap
22. KOLTUK N., Arşiv Belgelerine Göre Kafkaslarda ve Anadolu da Ermeni Mezalimi IV 1920 1922, Yayın Yeri: Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, 1998.
Bilimsel Kitap
23. KOLTUK N., Arşiv Belgelerine Göre Kafkslarda ve Anadolu da Ermeni Mezalimi III 1919 1920, Yayın Yeri: Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, 1997.
Bilimsel Kitap
24. KOLTUK N., Arşiv Belgelerine Göre Balkanlarda ve Anadolu da Yunan Mezalimi, Yayın Yeri: Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, 1996.
Bilimsel Kitap
25. KOLTUK N., Arşiv Belgelerine Göre Balkanlarda ve Anadolu da Yunan Mezalimi II, Yayın Yeri: Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, 1996.
Bilimsel Kitap
26. KOLTUK N., Arşiv Belgelerine Göre Kafkaslarda ve Anadolu da Ermeni Mezalimi 1906 1918, Yayın Yeri: Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, 1995.
Bilimsel Kitap
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. DİRER AKHAN A. A., KOLTUK N., Tekirdağ Rüstempaşa Medresesinden Cumhuriyet İlkokuluna Bir Eğitim Yapısının Yolculuğu, 22.Uluslararası Orta Çağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihş Araştırmaları Sempozyumu (24.10.2018-26.10.2018).
Özet bildiri
2. KOLTUK N., 1913 İstanbul Antlaşması ve Osmanlı-Bulgar Nüfus Mübadelesi, Uluslararası Mübadele Sempozyumu ve Mübadelenin 94. Yılı Anma Etkinlikleri (30.01.2017-01.02.2017).
Tam metin bildiri
3. KOLTUK N., Balkan Savaşlarında Tekirdağ´ın İşgali, Uluslararası Tekirdağ Tarihi Sempozyumu (26.03.2015-27.03.2015).
Tam metin bildiri
4. KOLTUK N., "İttifaktan İhtilafa: İkinci Balkan Savaşı ve Arşiv Belgelerine Yansıması", Uluslararası Balkanlar ve Göç Sempozyumu (05.03.2015-06.03.2015).
Tam metin bildiri
5. KOLTUK N., BALKAN SAVAŞLARI VE ORTAYA ÇIKAN TABİİYET SORUNLARI (THE BALKAN WARS AND THE SUBSEQUENT SUBJECTHOOD PROBLEMS), İhtilaflı Duruşlar: 100. Yılında Balkan Savaşları (23.05.2013-24.05.2013).
Tam metin bildiri
Editörlükler
1. Uluslararası Türk Arşivleri Sempozyumu, 17-19 Kasım 2005, İstanbul (Tebliğler - Tartışmalar) = International Symposium on Turkish Archives, 17-19 November 2005, Istanbul (, Yayın Yeri: Başbakanlık Basım Evi.
Uluslararası Kitap
2. Osmanlı Belgelerinde Ankara: Vakıflar, Yayın Yeri: Ankara Belediyesi Yayınları.
Ulusal Kitap
3. Osmanlı Belgelerinde Doğu Türkistan, Yayın Yeri: Türk Dünyası Belediyeler Birliği.
Ulusal Kitap
4. OSMANLI NÜFUS DEFTERLERİNDE ANKARA CİLT 1, Yayın Yeri: Ankara Belediyesi Yayınları.
Ulusal Kitap
Ulusal Projeler
1. Arşiv Belgelerine Göre XVIII-XX. Yüzyıllarda Tekirdağ´da Ekonomik Hayat, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 06.04.2015-29.03.2016.
Sanatsal Faaliyetler
1. Üst Kimlik İnsan: Birlikte Yaşamak Kültürü, Yer:Çorlu, Düzenleyenler:Çorlu Tariihi Belediye Binası, 27.12.2017-27.02.2017.
Özgün
2. Balkanlarda kimlik değişimi: mübadele, Yer:Tekira, Düzenleyenler:Tekirdağ Büyük Şehir Belediyesi/Namık Kemal Üniversitesi, 31.01.2017-03.02.2017.
Özgün
Katıldığı Bilimsel Etkinlikler
Uluslararası Mübadele Sempozyumu ve 94. Yılı Anma Etkinlikleri, Yer:Tekirdağ, Düzenleyenler:Tekirdağ Büyük Şehir Belediyesi, Namık Kemal Üniversitesi, Lozan Mübadilleri Derneği, 30.01.2017-01.02.2017.
Uluslararası Tekirdağ Tarihi Sempozyumu, Yer:Tekirdağ, Düzenleyenler:NKU, TEKİRDAĞ VALİLİĞİ, SÜLEYMANPAŞA KAYMAKAMLIĞI, 26.03.2015-27.03.2015.
Uluslararası Balkanlar ve Göç Sempozyumu, Yer:Tekirdağ, Düzenleyenler:NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ RUBAFED, 05.03.2015-06.03.2015.