Öğr. Gör. NURAN KOLTUK NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Öğr. Gör. NURAN KOLTUK

T: (0282) 250 0282250268

M nkoltuk@nku.edu.tr

W nkoltuk.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Fen - Edebiyat Fakültesi
Bölüm:
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TARİH BÖLÜMÜ
Öğrenim Yılları: 2012-
Tez: Osmanlı Hükümetlerinin Balkan Politikası (1908-1913)
Yüksek Lisans
Üniversite: İÜ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TARİH BÖLÜMÜ
Öğrenim Yılları: 2009
Tez:
Lisans
Üniversite: İÜ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TARİH BÖLÜMÜ
Öğrenim Yılları: 1987
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
Bulgarca:Başlangıç
İngilizce:Orta
Akademik Görevler
Öğr. Gör. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / TARİH BÖLÜMÜ / TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ ANABİLİM DALI
2010-
İdari Görevler
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Arşiv uzmanı DEVLET ARŞİVLERİ GNL. MD. OSMANLI ARŞİVİ DAİRE BAŞKANLIĞI 1987-2012
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı / Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. KOLTUK N., Kuva yı Milliye nin Gelirleri, Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları, cilt 12, ss. 49-81, 2015.
Özgün Makale SSCI
Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. KOLTUK N., Rodosto´dan Süleymanpaşa´ya Tekirdağ, Bölüm: Birinci Balkan Savaşı ve Tekirdağ´ın İşgali, Yayın Yeri: Kitabevi, Editör: Murat Yıldız, 2016.
Bilimsel Kitap
Yazılan ulusal kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. KOLTUK N., Osmanlı Belgelerinde Çorlu, Yayın Yeri: Çorlu Belediyesi Yayınları, Editör: Süreyya Atilla Sağlamçubukçu, 2017.
Bilimsel Kitap
2. KOLTUK N., Osmanlı Belgelerinde Çorlu, Nüfus Defterlerinde, Yayın Yeri: Çorlu Belediyesi Yayınları, Editör: Dündar Ali Kılıç, 2017.
Bilimsel Kitap
3. KOLTUK N., Osmanlı Belgelerinde Çorlu, Temettuat Defterlerine Göre, Yayın Yeri: Çorlu Belediyesi Yayınları, Editör: Ayşe Alev Direr Akhan, 2017.
Bilimsel Kitap
4. GÜNEŞ M., KOLTUK N., Osmanlı Belgelerinde Ankara, Tarım ve Ticaret, Yayın Yeri: Seçil Ofset, 2016.
Bilimsel Kitap
5. YILDIZ M., KOLTUK N., XVII-XX, Yüzyıllarda Tekirdağ´da Ekonomik Hayat, Yayın Yeri: Kitabevi, 2016.
Bilimsel Kitap
6. KOLTUK N., Batı Anadolu´da Kuva-yı Milliye´nin Askeri ve Mali Kaynakları (Mayıs 1919-Kasım 1920), Yayın Yeri: Kitabevi, 2015.
Bilimsel Kitap
7. KOLTUK N., Osmanlı Belgelerinde Balkan Savaşları I, [Balkan Wars in Ottoman Documents] İstanbul 2013, 632 s, Yayın Yeri: Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, 2013.
Bilimsel Kitap
8. KOLTUK N., Osmanlı Belgelerinde Balkan Savaşları II, [Balkan Wars in Ottoman Documents] İstanbul 2013, 728 s, Yayın Yeri: Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, 2013.
Bilimsel Kitap
9. KOLTUK N., Osmanlı Belgelerinde Mısır, İstanbul 2012, s. 518, Yayın Yeri: Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, 2012.
Bilimsel Kitap
10. KOLTUK N., Osmanlı Belgelerinde Nahçıvan, İstanbul 2011, 568 s., Yayın Yeri: Devlet Arşivleri Genel müdürlüğü, 2011.
Bilimsel Kitap
11. KOLTUK N., Osmanlı Belgelerinde Cezayir, Ankara-2010, XXII+416 s., Yayın Yeri: Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, 2010.
Bilimsel Kitap
12. KOLTUK N., Belgelerle Osmanlı-Türkistan ilişkileri (XVI-XX. Yüzyıllar), Yayın Yeri: Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, 2004.
Bilimsel Kitap
13. KOLTUK N., Belgelerle Mustafa Kemal Atatürk (1916-1922), Yayın Yeri: Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, 2003.
Bilimsel Kitap
14. KOLTUK N., Osmanlı Belgelerine göre Ermeni-Fransız İlişkileri II (1918-1919), Yayın Yeri: Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, 2002.
Bilimsel Kitap
15. KOLTUK N., Osmanlı Belgelerine Göre Osmanlı Fransız İlişkileri I (1879-1918), Yayın Yeri: Devlet Arşivleri Genel müdürlüğü, 2002.
Bilimsel Kitap
16. KOLTUK N., Ermeni Komiteleri, Yayın Yeri: Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, 2001.
Bilimsel Kitap
17. KOLTUK N., Ermeni Meselesinin Siyasi Tarihçesi (1877-1914), Yayın Yeri: Devlet Arşivleri Genel müdürlüğü, 2001.
Bilimsel Kitap
18. KOLTUK N., Belgelerle Arşivcilik Tarihimiz I, II, Yayın Yeri: Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, 2000.
Bilimsel Kitap
19. KOLTUK N., Arşiv Belgelerine Göre Kafkaslarda ve Anadolu´da Ermeni Mezalimi IV (1920-1922), Yayın Yeri: Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, 1998.
Bilimsel Kitap
20. KOLTUK N., Arşiv Belgelerine Göre Kafkslarda ve Anadolu´da Ermeni Mezalimi III (1919-1920), Yayın Yeri: Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, 1997.
Bilimsel Kitap
21. KOLTUK N., Arşiv Belgelerine Göre Balkanlarda ve Anadolu´da Yunan Mezalimi, Yayın Yeri: Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, 1996.
Bilimsel Kitap
22. KOLTUK N., Arşiv Belgelerine Göre Balkanlarda ve Anadolu´da Yunan Mezalimi II, Yayın Yeri: Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, 1996.
Bilimsel Kitap
23. KOLTUK N., Arşiv Belgelerine Göre Kafkaslarda ve Anadolu´da Ermeni Mezalimi (1906-1918), Yayın Yeri: Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, 1995.
Bilimsel Kitap
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. KOLTUK N., 1913 İstanbul Antlaşması ve Osmanlı-Bulgar Nüfus Mübadelesi, Uluslararası Mübadele Sempozyumu ve Mübadelenin 94. Yılı Anma Etkinlikleri (30.01.2017-01.02.2017).
Tam metin bildiri
2. KOLTUK N., Balkan Savaşlarında Tekirdağ´ın İşgali, Uluslararası Tekirdağ Tarihi Sempozyumu (26.03.2015-27.03.2015).
Tam metin bildiri
3. KOLTUK N., "İttifaktan İhtilafa: İkinci Balkan Savaşı ve Arşiv Belgelerine Yansıması", Uluslararası Balkanlar ve Göç Sempozyumu (05.03.2015-06.03.2015).
Tam metin bildiri
4. KOLTUK N., BALKAN SAVAŞLARI VE ORTAYA ÇIKAN TABİİYET SORUNLARI (THE BALKAN WARS AND THE SUBSEQUENT SUBJECTHOOD PROBLEMS), İhtilaflı Duruşlar: 100. Yılında Balkan Savaşları (23.05.2013-24.05.2013).
Tam metin bildiri
Editörlükler
1. Uluslararası Türk Arşivleri Sempozyumu, 17-19 Kasım 2005, İstanbul (Tebliğler - Tartışmalar) = International Symposium on Turkish Archives, 17-19 November 2005, Istanbul (, Yayın Yeri: Başbakanlık Basım Evi.
Uluslararası Kitap
2. Osmanlı Belgelerinde Ankara: Vakıflar, Yayın Yeri: Ankara Belediyesi Yayınları.
Ulusal Kitap
3. Osmanlı Belgelerinde Doğu Türkistan, Yayın Yeri: Türk Dünyası Belediyeler Birliği.
Ulusal Kitap
4. OSMANLI NÜFUS DEFTERLERİNDE ANKARA CİLT 1, Yayın Yeri: Ankara Belediyesi Yayınları.
Ulusal Kitap
Ulusal Projeler
1. Arşiv Belgelerine Göre XVIII-XX. Yüzyıllarda Tekirdağ´da Ekonomik Hayat, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 06.04.2015-29.03.2016.
Sanatsal Faaliyetler
1. Üst Kimlik İnsan: Birlikte Yaşamak Kültürü, Yer:Çorlu, Düzenleyenler:Çorlu Tariihi Belediye Binası, 27.12.2017-27.02.2017.
Özgün
2. Balkanlarda kimlik değişimi: mübadele, Yer:Tekira, Düzenleyenler:Tekirdağ Büyük Şehir Belediyesi/Namık Kemal Üniversitesi, 31.01.2017-03.02.2017.
Özgün
Katıldığı Bilimsel Etkinlikler
Uluslararası Mübadele Sempozyumu ve 94. Yılı Anma Etkinlikleri, Yer:Tekirdağ, Düzenleyenler:Tekirdağ Büyük Şehir Belediyesi, Namık Kemal Üniversitesi, Lozan Mübadilleri Derneği, 30.01.2017-01.02.2017.
Uluslararası Tekirdağ Tarihi Sempozyumu, Yer:Tekirdağ, Düzenleyenler:NKU, TEKİRDAĞ VALİLİĞİ, SÜLEYMANPAŞA KAYMAKAMLIĞI, 26.03.2015-27.03.2015.
Uluslararası Balkanlar ve Göç Sempozyumu, Yer:Tekirdağ, Düzenleyenler:NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ RUBAFED, 05.03.2015-06.03.2015.